REGULAMIN PORZĄDKOWY
OŚRODKA WCZASOWEGO „WENECJA”
W KĄTACH RYBACKICH

Wczasowicz zobowiązany jest do dokonania formalności meldunkowych i opłat w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu, przedkładając dowód osobisty oraz dowody tożsamości osób towarzyszących.

Wszyscy wczasowicze zobowiązani są ponadto do:

 1. Przestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szczególnie nie pozostawiania bez nadzoru urządzeń elektrycznych i kuchenek gazowych.
 2. Przestrzegania zakazu przywożenia i używania własnych grzejników elektrycznych.
 3. Przestrzegania obowiązującego zakazu palenia papierosów we wszystkich budynkach na terenie ośrodka.
 4. Parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Systematycznego wyrzucania śmieci (zwłaszcza zużytych pieluszek jednorazowego użytku) w miejscach do tego przeznaczonych, na zewnątrz budynków.
 6. Niewrzucania do muszli klozetowych podpasek, chusteczek higienicznych i innych odpadków.
 7. Przestrzegania zasad dotyczących przebywania psa na terenie ośrodka, tj. wyprowadzania psa na smyczy, sprzątania nieczystości, nie pozostawiania bez opieki w pokoju lub domku, a także pilnowania, aby pies nie zakłócał ciszy innym wczasowiczom oraz zapewnienia psu kojca.
 8. Przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00.
 9. Sprawowania opieki nad własnymi dziećmi na placach zabaw, w szczególności zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu przez dzieci z trampoliny, na której w sposób bezpieczny przebywać może tylko jedno dziecko!
 10. Na terenie ośrodka wczasowiczom i osobom towarzyszącym zabrania się:
  • korzystania z trampoliny osobom dorosłym,
  • niszczenia zieleni ośrodka,
  • mycia samochodów,
  • rozbijania namiotów i stawiania przyczep campingowych na terenie ośrodka bez zgody właścicieli ośrodka,
  • wprowadzania na teren ośrodka osób niezameldowanych bez wiedzy i zgody właścicieli ośrodka; po godzinie 22.00 osoby te muszą opuścić ośrodek, względnie mogą pozostać na noc za zgodą właścicieli ośrodka po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu opłaty za miejsce noclegowe zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • wprowadzania psa na teren ośrodka bez smyczy oraz pozostawiania go bez opieki.

Uwagi

Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i straty pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych, poniesione przez wczasowiczów w czasie pobytu w ośrodku, o ile nie zdeponowano ich uprzednio – za pokwitowaniem – u właścicieli ośrodka.

Ośrodek nie dysponuje parkingiem strzeżonym.

Uwagi w sprawach dotyczących działalności ośrodka i warunków pobytu należy kierować do właścicieli ośrodka.

Ośrodek „Wenecja” to idealne miejsce dla wszystkich ceniących swobodę i możliwość odpoczynku nad Bałtykiem. Poznaj naszą ofertę.